CERTIFICERING


Ovimo beschikt over het NIWO Certificaat.

Ingevolge een beschikking van het ministerie van VROM is Ovimo Plastics geregistreerd op de lijst van erkende vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.
VIHB-nummer: OV 511489VIHB

 

Voor het verkrijgen van deze certificering hebben al onze medewerkers het vakdiploma afvalstoffen behaald.